Search: 

Въведение
Дружеството REDO GROUP SRL, със седалище в гр. Бакъу, улица Алексей Толстой №. 12, окръг Бакъу, регистрирано в Търговския регистър под №. J04/449/2000, ЕИК 13554433, тел. 0234/562.452, факс 0234/546.677, функциониращо съгласно законодателството на Румъния, спазва правилата относно поверителността на личните данни, предоставени от съответните лица, и се ангажира да я защитава посредством спазването на настоящата Политика за поверителност.
Дружеството е оператор по отношение на обработката на личните Ви данни по смисъла на Регламент на ЕС 2016/679 относно защита на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните).
Настоящата Политика за поверителност описва информацията, която съдържа лични данни и която събираме от вас, или да предоставите на www.smarterlight.ro (нашата интернет страница) и начина, по който тази информация може да бъде използвана или разкрита от нас.
Нашата Политика за поверителност не прилага относно информацията, събрана от която и да е интернет страница на трета страна, която може да има връзка или да е достъпна от нашата интернет страница.
Моля, прочетете внимателно следните аспекти, за да разберете нашите правила и практики относно информацията, която съдържа личните Ви данни и как се отнасяме към тази информация.


Информацията, която събираме за вас
Събираме много видове информация от и за потребителите на нашата интернет страница, включително, например:
• информация, която събираме при разглеждането на нашата интернет страница, включително IP адреси, "бисквитки" / cookies и уеб ориентири / web beacons;
• име и фамилия, данни за контакт, банкови данни, записи и копия от кореспонденцията (включително електронни адреси), в случаите, в които се свързвате с нас и имате достъп до услугите на REDO GROUP SRL.

Подробности за използването, IP адреси, "бисквитки" / cookies и други технологии
• Подробности за използването и IP адреси. Можем да събираме статистическа информация за оборудването, действията и моделите за използване на интернета на потребителите на нашата интернет страница. Тази информация произтича от посещението Ви и навигацията в нашата интернет страница. Информацията може да включва например:
- данни за трафика, данни за трафика и други комуникационни данни;
- информация за ресурсите, които посещавате;
- Информация за вашия компютър и интернет връзката и (например, включително вашия IP адрес, операционна система и тип браузър) за администриране на системата.

• Бисквитки / cookies
Можем да получим информация за вашето общо ползване на Интернет използвайки. "бисквитки" / cookies. "Бисквитката" / cookie е малък файл, съхраняван на твърдия диск на вашия компютър. Използването на "Бисквитките" / cookies ни помага да подобрим нашата интернет страница и да предложим по-добра и по-персонализирана услуга, което ни позволява:
- да определим броя на потребителите и моделите на използване;
- да съхраняваме информация за вашите предпочитания, което ни позволява да персонализираме нашата интернет страница според Вашите индивидуални интереси;
- да ви познаем, когато се посетите отново на нашата интернет страница.

Можете да откажете да приемате "бисквитките" / cookies, като активирате подходящата настройка в браузъра си. Ако изберете тази настройка, е възможно да нямате достъп до определени части на нашата интернет страница. Ако не сте коригирали настройката на браузъра си така, че да откажете "бисквитките" / cookies, вашата система ще продължи да приема „бисквитките" / cookies, когато насочвате вашия браузър към нашата интернет страница. Моля, документирайте се допълнително по отношение на аспектите, посочени в "Политика за използване на" бисквитки / cookies".

• Уеб ориентири / Beacons
Някои сектори на нашата интернет страница могат да съдържат електронни изображения, известни като Уеб ориентири / Beacons / (наричани също gifs с един пиксел). Уеб ориентирите / Beacons / позволяват на фирмата да събира определена информация за потребителите на интернет страницата, включително например броя на потребителите, които осъществяват посещения до всяка една интернет страница, данни относно трафика, данни от регистрационни файлове и други комуникационни данни, информация свързана с достъпа до ресурси и информация по отношение на компютъра и интернет връзката на потребителя (включително IP адреси, операционни системи и тип браузър). Уеб ориентирите / Beacons / не се използват за достъп до информация, която съдържа ваши лични данни от интернет страницата, а се използват само за съставяне на обобщена статистика за използването на интернет страницата и проверка на целостта на системата и сървъра.

Използване на информациите
Използваме информацията, която събираме за Вас или която ни предоставяте, включително лични данни, за следните цели:
• за да ви покажем интернет страницата и съдържанието му по подходящ и ефективен начин за вас и вашия компютър;
• за да ви предоставим информацията, която поискате;
• за да ви информираме по отношение на новите ни услуги и продукти или промените, направени в тях, включително директен маркетинг;
• за съставяне на статистически данни относно потребителите;
• за сигурността и подобряването на нашата интернет страницата.

Разкриване на вашата информация
Ние може да разкриваме информация, която съдържа лични данни, която получаваме чрез тази интернет страницата на трети страни за:
• за да спазим съдебно решение или друго законово задължение;
• за изпълнението на договор, искане или при прилагането на нашите условия за ползване и други споразумения;
• за да защитим правата и имуществото на фирмата и лицата свързани с нея. Това включва обмен на информация с цел защита срещу измами и за намаляване на риска от измами.

Правата, които получавате във връзка с обработката на вашите лични данни, предвидени от закона, са както следва:
• възможността да получите, от дружеството, при поискване и безплатно, потвърждение, че Вашите лични данни са обработени от нас, както и подробности за това обработване. Заявлението може да бъде подадено, без каквито и да е разходи, само веднъж годишно;
• правото да коригирате, актуализирате, блокирате или та трансферирате в анонимни данни, данните, чиято обработка не е в съответствие със закона, особено за непълни или неточни данни;
• право на възражение във всеки един момент, при позоваването на основателни и легитимни причини, които са свързани с вашия конкретен случай, при обработването на личните Ви данни;
• правото на възражение във всеки един момент и без основание за обработването на личните Ви данни по отношение на директен маркетинг, от името на оператора на лични данни или на трето лице, да разпространим вашите лични данни за тази цел;
• правото на оспорване на решенията, които са взети единствено въз основа на обработката на данни, извършена посредством автоматизирани средства и които пораждат правни последици по отношение на вас.
За да упражните тези си права, можете да подадете молба, подписана и с поставена дата, на следния електронен адрес: [email protected]
• правото да подадете жалба до ANSPDCP/ Национален Орган за надзор при обработката на лични данни / в случай, че смятате, че дружеството е засегнало вашите права съгласно закона;
• Правото да се обърнете към съда, ако смятате, в случай, че смятате, че дружеството е засегнало вашите права съгласно закона.

Срок за съхранение
Ние ще запазим Вашите лични данни за период от време, изискван за целите, посочени в секцията "Използване на информацията", но не повече от 2 години. След като данните вече не са необходими за тези цели, следва да бъдат:
• унищожени;
• прехвърлени към друг оператор на лични данни, при условие че личните данни се обработват в рамките и за цели, подобни на първоначално договорените, или
• преобразувани в анонимни данни и съхранявани изключително за статистически цели, за исторически или научни изследвания.

Промени, направени по нашата Политика за поверителност
Нашата политика е да публикуваме всяка една промяна, която правим по Политиката за поверителност на тази страница. Датата на последната редакция на Политиката за поверителност е посочена в горната част на страницата. В момента, в който извършим значителни промени в настоящата Политика за поверителност, особено по отношение на обработката на вашите лични данни, ние ще Ви помолим да подновите споразумението за тези Условия за ползване, преди тези промени действително да се прилагат.

Съобщения за поверителност
Доколкото имате каквито и да са притеснения относно поверителността на личните ви данни, които обработваме или искате да направите рекламация свързана с поверителността, моля пишете ни на електронният ни адрес [email protected] Ще се свържем с вас, за да потвърдим получаването на имейла ви. След като получите имейла Ви, ще проучим подадената рекламация или жалба и ще направим всичко възможно да Ви предоставим отговора си в разумен срок.

Данни за контакт
За да изпратите въпроси или коментари относно Политиката ни за поверителност и нашите практики за поверителност, моля, свържете се с нас чрез формуляра за връзка на нашата интернет страница или на адрес [email protected]