Search: 

ISIS

ISIS

ISIS

Серия осветители тела с разпръсквач от центрофугирано стъкло, топло отпечатано, ръчно декорирано и структура от бяло боядисан метал с брунирани детайли. Окачванията имат структура от кафяв метал.
Серия осветители тела с разпръсквач от центрофугирано стъкло, топло отпечатано, ръчно декорирано и структура от бяло боядисан метал с брунирани детайли. Окачванията имат структура от кафяв метал.
Таблица  Списък